Akty Prawa Miejscowego VIII kadencji

Uchwała Nr 7/I/18 z dnia 2018-11-21

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.


Uchwała Nr 9/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr 10/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr 11/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień


Uchwała Nr 13/II/18 z dnia 2018-12-05

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Grajewo

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Mikołajski

Data wytworzenia: 2018-12-11

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2018-12-11

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2018-12-11