Informacja o wynikach konsultacji

dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.


Zarządzenie nr  3/14

Wójta Gminy Grajewo z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Grajewo

Wójt Gminy Grajewo wykonując uchwałę Rady Gminy Grajewo Nr 204/XXXIII/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Grajewo konsultacji dotyczących zmiany granic Gminy informuje ...

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Odolecka

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Data wprowadzenia: 2014-04-17

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2015-01-13

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2014-04-17