Zarządzenia budżetowe 2017

Zarządzenie Nr 7/17 z dnia 2017-01-12

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 10/17 z dnia 2017-01-31

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 15/17 z dnia 2017-02-28

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 24/17 z dnia 2017-04-06

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetu gminy


Zarządzenie Nr 29/17 z dnia 2017-04-26

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 35/17 z dnia 2017-05-29

w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka" realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zarządzenie Nr 36/17 z dnia 2017-05-29

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 39/17 z dnia 2017-06-29

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 42/17 z dnia 2017-07-14

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka" realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zarządzenie Nr 45/17 z dnia 2017-07-19

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 35/17 Wójta Gminy Grajewo z dnia 29 maja 2017r.


Zarządzenie Nr 46/17 z dnia 2017-07-31

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 47/17 z dnia 2017-08-02

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 50/17 z dnia 2017-08-31

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 55/17 z dnia 2017-09-29

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 57/17 z dnia 2017-10-04

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 60/17 z dnia 2017-10-13

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 64/17 z dnia 2017-10-30

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 65/17 z dnia 2017-11-14

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 68/17 z dnia 2017-11-27

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 73/17 z dnia 2017-11-30

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok


Zarządzenie Nr 76/18 z dnia 2017-12-13

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2017 rok

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2017-04-13