Przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 07 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu gminy Grajewo w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


Dostawy  oleju  opałowego  dla  Gminy  Grajewo  w  sezonie  grzewczym  2014/2015


Sukcesywne, bezgotówkowe zakupy oleju napędowego w latach 2015 i 2016 do pojazdów i sprzętu stanowiących mienie Gminy Grajewo, w szacunkowej ilości ok.: 135 400 litrów


Dowożenie uczniów z terenu gminy Grajewo do szkół w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo


Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo


Dostawa komputerów, sprzętu elektronicznego i elektrycznego w ramach projektów Przedszkole w szkole oraz Poszerzamy horyzonty


Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i wyposażenia  zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi


Wyposażenie placów zabaw oraz wykonanie nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw do 4 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 3 szkołach podstawowych w: Białaszewie, Rudzie i Wierzbowie w ramach projektu „Przedszkole w szkole”


Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo”


Dostawa mebli i wyposażenia, wyposażenia wypoczynkowego oraz mebli do wyposażenia szatni w ramach projektu: Przedszkole w szkole


Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grozimach wraz z zagospodarowaniem terenu


Urządzenie centrum wsi Kurejwa


SPRZEDAŻ DREWNA  „NA PNIU” Z DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH  DROGOWYCH  DRÓG GMINNYCH ORAZ NA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI LEŻĄCEJ W OBRĘBIE WSI MODZELE, STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY GRAJEWO, POŁOŻONE NA TERENIE GMINY GRAJEWO


Urządzenie placu zabaw w Konopkach-Kolonie i Urządzenie placu zabaw w Okole w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2014-01-23

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2015-01-08

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2014-01-23