OBWIESZCZENIE

o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn .„Budowa instalacji energetycznej w gminie Grajewo”

Autor: Wójt Gminy Grajewo


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

dot. przedsięwzięcia pn .„Budowa instalacji energetycznej w gminie Grajewo”

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie 140 DJP, budowie krytego zbiornika na gnojowicę o pojemności około 1550 m3, budowie zbiornika na ścieki bytowe o pojemności około 15 m³, budowie trzech płyt silosowych o łącznej powierzchni około 2200 m² oraz trzech zbiorników na soki kiszonkowe o pojemności około 9 m³ każdy z nich, w gospodarstwie o docelowej obsadzie 185 DJP na działce nr 352 w miejscowości Cyprki.

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE

dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie obory  wolnostanowiskowej o obsadzie 140 DJP, budowie krytego zbiornika  na gnojowicę o poj. około 1550 m3 na budowie zbiornika na ścieki bytowe o pojemności około  15,00 m³, budowie trzech  płyt silosowych  o łącznej powierzchni około 2200 m²  oraz  trzech zbiorników na soki kiszonkowe o pojemności około 9,00 m³ każdy z nich  w gospodarstwie o docelowej obsadzie 185 DJP na działce nr 352 w miejscowości Cyprki gm. Grajewo.

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory na 90 DJP, w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 90 DJP), kanałów podrusztowych o pojemności ok. 900 m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10-15 m3 oraz silosów na kiszonkę na działkach nr 1 i 2 w miejscowości Modzele.

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory na 130 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 180 DJP), kanałów podrusztowych o pojemności ok. 500 m3, zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1500 m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10–15 m3 oraz silosów na kiszonkę, na działce nr 98 we wsi Cyprki, gm. Grajewo

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory wolnostanowiskowej płytkościolowej o obsadzie 95 DJP, zbiornika na gnojówkę o pojemności około 290 m3, płyty do składowania obornika o powierzchni około 335 m2 oraz budowie zbiornika na ścieki bytowe o pojemności około 12 m2 na działkach o nr ewid. 355, 356 i 434 we wsi Popowo, gm. Grajewo.

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

DOT. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 129503b (KOLONIA PODLISZEWO)

Autor: Wójt Gminy Grajewo
 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory  wolnostanowiskowej o obsadzie 140 DJP na działkach nr 101/1,  99/1 i 200/3 w miejscowości Cyprki gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie.

Autor: Wójt Gminy Grajewo


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

dot. przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory  wolnostanowiskowej o obsadzie 140 DJP, budowie krytego zbiornika  na gnojowicę o poj. około 1550 m3 na budowie zbiornika na ścieki bytowe o pojemności około  15,00 m³, budowie trzech  płyt silosowych  o łącznej powierzchni około 2200 m²  oraz  trzech zbiorników na soki kiszonkowe o pojemności około 9,00 m³ każdy z nich  w gospodarstwie o docelowej obsadzie 185 DJP na działkach nr 101/1,  99/1 i 200/3 w miejscowości Cyprki gm. Grajewo

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE

w sprawie budowy farmy wiatrowej  o łącznej mocy 75 MW na działkach nr 5/2, 29, 251, 300, 313, 195, 170 położonych na terenie wsi Popowo, nr 78, 76 położonych na terenie wsi Flesze, Nr 68, 117, 138, 148 położonych na terenie wsi Kurejwa, nr 19, 32 położonych na terenie wsi Boczki-Świdrowo, nr 8, 42, 18, 739, 411 położonych na terenie wsi Wierzbowo, nr 2/5, 1, 74, 20, 13 położonych na terenie wsi Wojewodzin, gm. Grajewo.

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE

dot. przedsięwzięcia pn.  „Budowa obory na 130 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 180 DJP), kanałów podrusztowych o pojemności ok. 500,0 m3, zamkniętego, zewnętrznego zbiornika na gnojowicę o poj. ok. 1500,0 m3, zbiornika na ścieki z udojni o poj. ok. 10,0-15,0 m3 oraz silosów na kiszonkę na działce nr  98 położonej  na terenie wsi Cyprki  gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie”.

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE

dot. przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129503B (Kolonia Podliszewo)”

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE W SPRAWIE BUDOWY FARMY WIATROWEJ

Autor: Wójt Gminy Grajewo
 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu z urzędu zawieszonego postepowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa obory na 130 DJP  na działce nr  98 położonej  na terenie wsi Cyprki

Autor: Wójt Gminy Grajewo


ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

dot. przedsięwzięcia budowa obory na 130 DJP na dz. nr 98 polożonej w miejscowości Cyprki

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZANIE

o wydaniu  postanowienia  nie stwierdzającego  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko - „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129503B (Kolonia Podliszewo)”.

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE

dot. umorzenia postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa  wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Kolonia Lewa”

Autor: Wójt Gminy Grajewo


ZAWIADOMIENIE I OBWIESZCZENIE

dot. przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129503B (Kolonia Podliszewo)”

Autor: Wójt Gminy Grajewo


ZAWIADOMIENIE I OBWIESZCZENIE

dot. przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa  wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Kolonia Lewa”

Autor: Wójt Gminy Grajewo


OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Autor: Wójt Gminy Grajewo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Autor: Wójt Gminy Grajewo

ZAWIADOMIENIE I OBWIESZCZENIE W SPRAWIE BUDOWY FARMY WIATROWEJ

Autor: Wójt Gminy Grajewo
 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Autor: Wójt Gminy Grajewo
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2014-03-10

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2014-12-22

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2014-03-10