Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  polegającego na budowie obory  na ok. 135 DJP w systemie rusztowym (łączna docelowa obsada 185 DJP), podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1350,0 m3 oraz zamkniętego zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10,0 m3 – 12,0 m3 na działce nr 87 we wsi Elżbiecin.


Obwieszczenie

o zebranym pełnym materiale dowodowym w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany.


Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

dot. budowy fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany.


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 546, obręb Wierzbowo.


Obwieszczenie

o zebranym pełnym materiale dowodowym w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9,0 MW na działkach ewidencyjnych 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki; 126 obręb Konopki.


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Grajewo”  zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym  70/2 , położonej  na terenie miejscowości Łękowo


Obwieszczenie- Wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa

w sprawie toczącego się postępowania  dotyczącego  wydania decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającej w całości postepowania  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  pn. Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Grajewo”  zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym  16/2 , położonej  na terenie miejscowości Elżbiecin


Zawiadomienie

o zmianie wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na   budowie  do 2 turbin wiatrowych  o łącznej mocy do 9 MW na działkach  ewidencyjnych 25/9, 36/1, 37/1, 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki ; 126 obręb Konopki; 31 obręb Flesze.


Obwieszczenie

o możliwości zapoznania się z pismem  Contino Polska Sp. z o. o. dot. opinii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Pozytywna energia”  oraz   pismem  adresowanym do  mieszkańców wsi Cyprki i Flesze.


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie wolnostojących  paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW, zabudowa wolnostojąca panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu na dz. 347, 349 na terenie m. Białogrądy.


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na  budowie wolnostojących  paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW, zabudowa wolnostojąca panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu na dz. 220 na terenie m. Białogrądy.


Zawiadomienie - Obwieszczenie

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  - budowa fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany,  z raportem o oddziaływaniu na środowisko


Obwieszczenie

o przedłużeniu postępowania administracyjnego


Zawiadomienie

o zmianie do wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na   budowie  do 2 turbin wiatrowych  o łącznej mocy do 9 MW na działkach  ewidencyjnych 25/9, 36/1, 37/1, 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki ; 126 obręb Konopki; 30/2, 31 obręb Flesze.


Obwieszczenie

o zebraniu  pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  do 2 turbin wiatrowych  o łącznej mocy  do 9 MW na działkach  ewidencyjnych 25/9, 36/1, 37/1, 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki ; 126 obręb Konopki; 30/2, 31 obręb Flesze  w  Gminie Grajewo.


Zawiadomienie-Obwieszczenie

Dotyczy: budowy  do 2 turbin wiatrowych  o łącznej mocy  do 9 MW na działkach  ewidencyjnych 25/9, 36/1, 37/1, 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki ; 126 obręb Konopki; 30/2, 31 obręb Flesze (opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Pozytywna Energia” w sprawie   raportu OOŚ  dla w/w przedsięwzięcia).


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dotyczy przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Grajewo” 


Obwieszczenie

o przedłużeniu postępowania  administracyjnego  w sprawie   wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany.


Zawiadomienie-Obwieszczenie

Dotyczy: budowy  do 2 turbin wiatrowych  o łącznej mocy  do 9 MW na działkach  ewidencyjnych 25/9, 36/1, 37/1, 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki ; 126 obręb Konopki; 30/2, 31 obręb Flesze  w Gminie Grajewo


Obwieszczenie

o podjęciu z urzędu zawieszonego postanowieniem  Wójta Gminy Grajewo  z dnia 31.07.2015 r. znak R. 6220.17.2015   postępowania administracyjnego prowadzone na wniosek  CONTINO Polska Sp. z o.o.  z dnia 02.07.2015 r. (data wpływu 03.07.2015 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  do 2 turbin wiatrowych  o łącznej mocy  do 9 MW na działkach  ewidencyjnych 25/9, 36/1, 37/1, 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki ; 126 obręb Konopki; 30/2, 31 obręb Flesze  w Gminie Grajewo.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  p.n. „Przebudowa mostu przez rz. Ełk w m. Szymany km 0+980 km drogi powiatowej nr 1797B”


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany,


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na  budowie  do 2 turbin wiatrowych  o łącznej mocy do 9 MW na działkach  ewidencyjnych 25/9, 36/1, 37/1, 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki ; 126 obręb Konopki; 30/2, 31 obręb Flesze.


Obwieszczenie

Wójt Gminy Grajewo  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103349 B w Koszarówce zlokalizowanej na działkach nr 8/3, 245, 170/3, 170/14, 193/5, 193/3, 193/6, 178/3, 178/17, 178/9, 177, 178/18, 178/28, 172/1, 173/1, 180/5, 174/1, 175/5, 175/4, 174/9, 173/9, 176/1, 183, 184/16, 184/5, 184/10, 184/11, 18, 21/1, 21/2, 191/3, 35, 231/1, 232, 235/11, 242, 235/3, 236/7, 236/13, części działek nr: 8/2, 171, 184/17, 16, 198, 215, 218, 217/3, 217/4, 221, 222, 223, 224, 179, 178/14, 173/3, 174/2 oraz w m. Danówek nr 50/2 i drogi powiatowej położonej w m. Danówek na działce o nr ewidencyjnym 109"


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  do 2 turbin wiatrowych  o łącznej mocy  do 9 MW na działkach  ewidencyjnych 25/9, 36/1, 37/1, 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki ; 126 obręb Konopki; 30/2, 31 obręb Flesze  w Gminie Grajewo


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  do 2 turbin wiatrowych  o łącznej mocy  do 9 MW na działkach  ewidencyjnych 25/9, 36/1, 37/1, 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki ; 126 obręb Konopki; 30/2, 31 obręb Flesze  w  Gminie Grajewo


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9 MW, na działkach o nr ewid. 12, 13, 11/4, 11/3, 17/1, 18, 19, 20, 103 w obrębie Łękowo i na działkach o nr ewid. 73, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 9 w obrębie Kacprowo, gm. Grajewo”


Obwieszczenie

o zebraniu  pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 103349 B w Koszarówce oraz w m. Danówek.


Obwieszczenie

Zawiadomienie stron o wydaniu  postanowienia  nie stwierdzającego   potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko - dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 103349 B w Koszarówce zlokalizowanej na działkach Nr 8/3, 245, 170/3, 170/14, 193/5, 193/3, 193/6,  178/3, 178/17, 178/9, 177, 178/18, 178/28, 172/1, 173/1, 180/5, 174/1, 175/5, 175/4, 174/9, 173/9, 176/1, 183, 184/16, 184/5, 184/10, 184/11, 18, 21/1, 21/2, 191/3, 35, 231/1, 232, 235/11, 242, 235/3, 236/7, 236/13,   części działek  nr: 8/2, 171, 184/17, 16, 198, 215, 218, 217/3, 217/4, 221, 222, 223, 224, 179, 178/14, 173/3, 174/2  oraz w m. Danówek nr 50/2  i drogi powiatowej położonej w m. Danówek na działce o  nr ewidencyjnym 109.


Obwieszczenie

o zebraniu  pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia pn. „Budowa do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9 MW, na działkach o nr ewid. 12, 13, 11/4, 11/3, 17/1, 18, 19, 20, 103 w obrębie Łękowo i na działkach o nr ewid. 73, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 9 w obrębie Kacprowo, gm. Grajewo


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęćkowo – Szczuczyn.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na 140 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 140 DJP), zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1400 m3, zamkniętego zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10 – 12 m3, na działkach nr 66/1 i 67/2 w miescowości Łojki


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 103349 B w Koszarówce  oraz w m. Danówek.


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 103349 B w Koszarówce oraz w m. Danówek.


Zawiadomienie-Obwieszczenie

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9,0 MW na działkach ewidencyjnych nr 12, 13, 11/4, 11/3, 17/1, 18, 19, 20, 103 w obrębie  Łękowo i 73,70,71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 9 w obrębie Kacprowo w gminie Grajewo”.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji energetycznej w gminie Grajewo polegającej na budowie do 22 turbin wiatrowych o mocy do 3,5 MW każda, łącznie do 77 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 (Podlasek) do miejscowości Sojczyn Borowy na części działek o nr 446/2, 760, 467, 475, 507, 543, 505, 567, 605, 259, 279 oraz na działkach nr 492, 745, 606, 343/3 położonych na terenie wsi Sojczyn Borowy.


Obwieszczenie

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802 B Grajewo (ul. Konopska) -Konopki-Cyprki-Kurki-Tarachy-Bęćkowo-Szczuczyn”


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej nr 103314B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo.


Obwieszczenie

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia polegającego  na budowie obory  na 140 DJP, w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 140 DJP) zbiornika na gnojowicę o pojemności ok.1400,0 m3, zamkniętego zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0-12,0 m3 na działce  nr 66/1 i 67/2 w miejscowości Łojki


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na  budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW, na działce nr 508, w miejscowości Kapice.


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802 B Grajewo (ul. Konopska) -Konopki-Cyprki-Kurki-Tarachy-Bęćkowo-Szczuczyn”


Obwieszczenie

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia polegającego  na  przebudowie  drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do miejscowości  Sojczyn Borowy.


Obwieszczenie

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji energetycznej w gminie Grajewo”


Zawiadomienie-Obwieszczenie

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie obory  na 140 DJP, w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym, zbiornika na gnojowicę o pojemności ok.1400,0 m3, zamkniętego zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0-12,0 m3 na działce  nr 66/1 i 67/2 w miejscowości Łojki.


Obwieszczenie

o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla   przedsięwzięcia polegającego  na budowie obory  na 140 DJP, w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym, zbiornika na gnojowicę o pojemności ok.1400,0 m3, zamkniętego zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0-12,0 m3 na działce  nr 66/1 i 67/2 w miejscowości Łojki.


Obwieszczenie

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pt. „Przebudowa  drogi  gminnej nr 103314 B  i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo”


Obwieszczenie

o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla   przedsięwzięcia pn. „Budowa do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9,0 MW na działkach ewidencyjnych nr 12, 13, 11/4, 11/3, 17/1, 18, 19, 20, 103 w obrębie  Łękowo i 73,70,71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 9 w obrębie Kacprowo w gminie Grajewo”.


Zawiadomienie-Obwieszczenie

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9,0 MW na działkach ewidencyjnych nr 12, 13, 11/4, 11/3, 17/1, 18, 19, 20, 103 w obrębie  Łękowo i 73,70,71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 9 w obrębie Kacprowo w gminie Grajewo”


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego  na  przebudowie  drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do miejscowości  Sojczyn Borowy.


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802 B Grajewo (ul. Konopska) -Konopki-Cyprki-Kurki-Tarachy-Bęćkowo-Szczuczyn”


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802 B Grajewo (ul. Konopska) -Konopki-Cyprki-Kurki-Tarachy-Bęćkowo-Szczuczyn”


Obwieszczenie

dot. zawiadomienia stron o wydaniu  postanowienia  nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.


Obwieszczenie

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia pn.„Budowa instalacji energetycznej w gminie Grajewo”


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

dot. budowy do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9,0 MW na działkach  w obrębie Łękowo i Kacprowo.


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie  drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do miejscowości  Sojczyn Borowy.


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie  drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do miejscowości  Sojczyn Borowy.


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Przebudowa  drogi  gminnej nr 103314 B  i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo”


Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Przebudowa  drogi  gminnej nr 103314 B  i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo , gm. Grajewo”,


ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. .„Budowa instalacji energetycznej w gminie Grajewo”


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9,0 MW na działkach ewidencyjnych nr 12, 13, 11/4, 11/3, 17/1, 18, 19, 20, 103 w obrębie  Łękowo i 73,70,71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 9 w obrębie Kacprowo w gminie Grajewo, województwo podlaskie”


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9,0 MW na działkach ewidencyjnych nr 12, 13, 11/4, 11/3, 17/1, 18, 19, 20, 103 w obrębie  Łękowo i 73,70,71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 9 w obrębie Kacprowo w gminie Grajewo, województwo podlaskie”


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE  o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. .„Budowa instalacji energetycznej w gminie Grajewo”


Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu  na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory  na 140 DJP, na działce  nr 66/1 i 67/2 w miejscowości Łojki.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2015-02-11

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2015-12-31

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2015-02-11