Grajewo 2016.05.10

Wójt Gminy Grajewo

R. 6220.22.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

             Na podstawie art. 85 ust.3,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353)

zawiadamiam

że na wniosek PGB Inwestycje Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02 - 683 Warszawa  w dniu 10.05.2016 r. Wójt Gminy Grajewo  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak R. 6220.22.2015 r. na realizację przedsięwzięcia środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Grajewo, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 70/2, położonej na terenie miejscowości Łękowo, gm. Grajewo.

 Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem  dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo  w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500  .

 

                       

                                                                                 

                                                                                     WÓJT

                                                                           mgr inż. Stanisław Szleter

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-05-10

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-05-10

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-05-10