OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 103314B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo


Obwieszczenie

w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Grajewo o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 103314 B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo " które będzie zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 232/1, 232/2, 293/8, 60, 203/2, 198/1, 278 oraz na części działek o nr ewidencyjnych: 198/2, 204/1, 197/1, 197/2, 204/2, 199/1, 199/2, 200/2, 201/1, 202/1, 202/2, 203/1, 203/3, 279/8, 279/9, 59, 194, 279/7, 277, 280, 281, 282/3, 196, 203/14 w obrębie miejscowości Toczyłowo


Obwieszczenie

w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Grajewo Nr R.6220.6.2015 z dnia 04 maja 2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 103314 B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo”

Zawiadomienie

w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Grajewo Nr R.6220.6.2015 z dnia 04 maja 2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 103314 B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo”

Obwieszczenie

w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 546, obręb Wierzbowo


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 546, obręb Wierzbowo


Obwieszczenie

wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na ok.135 DJP w systemie rusztowym (łączna docelowa obsada 185 DJP), podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1350 m3, zamkniętego zbiornika na ścieki z udojni pojemności 10 – 12 m3 w m. Elżbiecin


Obwieszczenie

o zebraniu  pełnego materiału dowodowego w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 546, obręb Wierzbowo


Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 546, obręb Wierzbowo.


Obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory R.6220.26.2016 z dn. 13 maja 2016 r.


Obwieszczenie

z dnia 10 maja 2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 1MW w gminie Grajewo - R. 6220.22.2015


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej bezściołowej o obsadzie 105 DJP z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok. 1400 m3 oraz zbiornika na ścieki z hali udojowej o pojemności ok. 12 m3, budowie trzech płyt silosowych o łącznej pow. ok. 1350 m2 oraz trzech zbiorników na odcieki kiszonkowe o poj. ok. 9 m3 każdy, w gospodarstwie o docelowej obsadzie 115 DJP na działkach o nr ewid. 238/1 i 242 w wsi Konopki


Zawiadomienie - Obwieszczenie

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa (6220.26.15)


Obwieszczenie

zawiadamiam, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Grajewo” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 70/2, położonej na terenie miejscowości Łękowo gm. Grajewo (6220.22.16)


Obwieszczenie-wezwanie 

 na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa (11 maja 2016 r. o godz. 16 00 w Sali Nr 1 budynku Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6   19-200 Grajewo )


Obwieszczenie

zawiadamiające o złożonych przez inwestora wyjaśnieniach do zarzutów przedstawionych w piśmie z dnia 18.02.2016 r. przez protestujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 546 w obrębie wsi Wierzbowo


Zawiadomienie-Obwieszczenie

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Grajewo”


Obwieszczenie

w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany


Obwieszczenie

zawiadamiam że zostały skompletowane akta w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie wodociągu Wojewodzin


Obiweszczenie

(R.6733.3.2016) Zgodnie z art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam...


Obwieszczenie

(R.6733.5.2016)Zgodnie z art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam...


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Obwieszczenie

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Zawiadomienie- Obwieszczenie

z dnia 4 lutego 2016 roku o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Zawiadomienie-Obwieszczenie

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Grajewo”


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9 MW na działkach ewidencyjnych 25/4, 25/5, 25/7, 25/9, 25/10, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 143/1, 172, 174, 345 obręb Cyprki, 126 obręb Konopki.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Data wytworzenia: 2016-05-25

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-01-19

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-12-01

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-01-19