2017 Decyzje Środowiskowe - lista

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Koszarówce


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wydobywanie kopaliny ze złoża piasku ze żwirem w Kurejewce


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie instalacji paliw płynnych w Szymanach


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy 1 MW 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie instalacji fotowoltanicznej w Popowie


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna – granica RP


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wydobywanie kopaliny w m. Wojewodzin


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenie działki o nr geod. 208, obręb Popowo


Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 112 w obrębie 0016 Kacprowo, gm. Grajewo


Zawiadomienie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - budowa stacji paliw płynnych w Szymanach na terenie działek o numerach ewidencyjnych nr 366/1 i 366/2


Obwieszczenie o podjęciu z urzędu zawieszonego pstępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem Kurejewka gm. Grajewo, na działkach nr: 72, część 71, część 126


Zawiadomienie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem Kurejewka gm. Grajewo, na działkach nr: 72, część 71, część 126


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - przedsięwzięcie polegające na  wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem  Kurejewka  gm. Grajewo, na działkach nr: 72, część 71, część 126


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie zbiornika na paliwa płynne ropopochodne –olej napędowy i bioolej o pojemności 30 m3, na stacji paliw płynnych – w miejscowości Szymany


Zawiadomienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie zbiornika na paliwa płynne ropopochodne –olej napędowy i bioolej o pojemności 30 m3, na stacji paliw płynnych – w miejscowości Szymany


Obwieszczenieo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna Kanału Odpływowego na odcinku długości 0,625 km, w km 0+000 - 0+625.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna Kanału Szymańskiego na odcinku długości 2,233 km, w km 1+900 - 2+800 i w km 3+120 - 4+453


Obwieszczenie został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu rzeki Kanału Odpływowego


Obwieszczenie o że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna Kanału Szymańskiego


OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


OBWIESZCZENIE Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


OBWIESZCZENIE - udrożnieniu rzeki Kanału Odpływowego - usuwanie namułów w obrębie wsi Toczyłowo.


OBWIESZCZENIE zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna Kanału Szymańskiego


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (25 07 2017)


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (11 07 2017)


OBWIESZCZENIE został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory


OBWIESZCZENIE: został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna rzeki Binduga


OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (25 maj 2017)


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie zbiornika na paliwa płynne ropopochodne – olej napędowy i bioolej o pojemności 30m3, na stacji paliw płynnych w miejscowości Szymany, gmina Grajewo 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Łukasz Stefanowicz

Modyfikujący: Łukasz Stefanowicz

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Łukasz Stefanowicz

Data publikacji: 2017-04-13