Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Autor: Bożena Kuczyńska
Wydobywanie kopalin (kruszywo naturalne) ze złoża kruszywa naturalnego DANÓWEK...
 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Autor: Wójt Gminy Grajewo
wydobywanie kopalin (kruszywo naturalne) ze złoża kruszywa naturalnego MARECKIE II położonego na części działek nr 37/5 i 35/2 położonych na gruntach miejscowości Mareckie, gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie....
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Autor: Wójt Gminy Grajewo
wydobywaniu piasku ze żwirem z fragmentu złoża „Elżbiecin” o powierzchni 0,21 ha...
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Autor: Wójt Gminy Grajewo
budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą...
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Autor: Wójt Gminy Grajewo
budowa obory rusztowej wolnostanowiskowej dla 140 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności ok. 10,0 - 12,0 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 200 DJP...
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Autor: Wójt Gminy Grajewo
budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą...
 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Autor: Wójt Gminy Grajewo
wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Wierzbowo-Mareckie” Pole C w granicach działek gruntowych nr 37/4, 37/6, 38,57/2 i 96/1 obrębu Mareckie gm.Grajewo, pow. grajewski, woj.podlaskie....
 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Autor: Wójt Gminy Grajewo
wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Wierzbowo-Mareckie” Pole C w granicach działek gruntowych nr 37/4, 37/6, 38,57/2 i 96/1 obrębu Mareckie gm.Grajewo, pow. grajewski, woj.podlaskie....
 

uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruc

Autor: Wójt Gminy Grajewo
uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie program

Autor: Bożena Kuczyńska
W sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory rusztowej, wolnostanowiskowej dla 140 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności ok. 10,0-12,0 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 200 DJP na działce nr 373 położonej na terenie wsi Ciemnoszyje....

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Kaczyńska

Wprowadzający: Iwona Kaczyńska

Data wprowadzenia: 2013-10-28

Modyfikujący: Iwona Kaczyńska

Data modyfikacji: 2013-10-28

Opublikował: Iwona Kaczyńska

Data publikacji: 2013-10-28