L.p.

Imię i Nazwisko kontrolera

Przez kogo delegowany

Czas trwania czynności kontrolnych

Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy

Określenie charakteru czynności

Uwagi

 1.  

Maria Pokusińska

Zofia Dziube

Podlaski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej

15.05.2003

 Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Kontrola problemowa

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Dorota Nawrocka

Zbigniew Górski

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

08-23.07.2003

Prawidłowość i efektywność wydatkowania środków z kredytu Banku Światowego oraz środków pochodzących z krajowego współfinansowania przeznaczonych na realizację „PAOW” oraz zasadność ponoszenia wydatków związanych z zarządzaniem tym programem w latach 2000-2002

Kontrola koordynowana przez Ministerstwo Finansów

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Wincenty W. Walewski

Dyrektor Wydziału PiN Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

01-06.04.2004

Organizacja pracy oraz funkcjonowanie urzędu oraz organów gminy.

Protokół kontroli

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

Jan Roda

Józef Gawroński

Jacek Chojnowski

Regionalna Izba Obrachunkowa Białystok

09.06-21.07.2004

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykonania budżetu za 2003r.

Protokół kontroli

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Zdzisław Cz.

z up. Głównego Inspektora Kontroli ZUS

13-25.08.2004

Kontrola ZUS

Protokół kontroli

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Janusz Zawirski

Najwyższa Izba Kontroli

30.08-10.09.2004

Przeciwdziałanie bezrobociu

Protokół kontroli

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Barbara Drozdowska

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanotarna

24.11.2004

Kontrola wodociągu Wojewodzin

Pobranie próbek wody z wodociągu oraz kontrola stanu sanitarnego

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Huracewicz Stanisław

Państwowa Inspekcja Pracy

25.07.2004

Przestrzeganie przepisów prawa pracy

Protokół kontroli

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Maciej Rynkiewicz

Aleksander Piesiak

Podlaski Urząd Wojewódzki

25.07.2005

Prawidłowość realizacji projektu Nr Z/2.20/III/3.1/113/04 w ramach ZPORR

Informacja pokontrolna

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Małgorzata Kirejczyk

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

28.09.2005

Prawidłowość realizacji projektu w ramach ZPORR „Prawy jazdy kat. C”

Informacja pokontrolna

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Iwańczuk Jacek

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

28.09.2005

 

 

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Elżbieta Chojak

Podlaski Urząd Pracy w Białymstoku

16.01-19.01.2006

Wykorzystanie dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń z pomocy społecznej, realizacje świadczeń rodzinnych oraz realizację zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkołach

Kontrola problemowa

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Stanosław Hurawicz

Państwowa Inspekcja Pracy - oddział w Suwałkach

21.03-22.03.2006

- prawo pracy

- techniczne bezpieczeństwo pracy

Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Marek Dziemieszkiewicz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - oddział w Białymstoku, Referat w Zambrowie

09-13.06.2006

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezp. zdrowotnego

Kontrola okresowa

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Katarzyna Twarowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

11.08.2006

Kontrola dorażna sprawdzająca prawidłowość przeprowadzonej rekrutacji BO w ramach projektu „Kurs na prawo jazdy kat. CE”

Informacja pokontrolna

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Maciej Stażyk

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowa Inspekcja Pracy w Białymstoku

25.06.2006

Kontrola dotycząca oceny utworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Kontrola problemowa

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Małgorzata Jadwiga Lawda

Genowefa Bielska

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11.09.2006

Przedmiotem kontroli jest odbiór wyposażenia nowych miejsc pracy oraz potwierdzenie przez PFRON zgodności dokumentów rozliczeniowych złożonych w PFRON ze stanem faktycznym.

Kontrola problemowa

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Andrzej Dawidziuk

Robert Borkowski

Urząd Marszałkjowski Województwa Podlaskiego

21.11.2006

Białaszewo - SPO

Kontrola na miejscu

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 1.  

Katarzyna Mirecka

Genowefa Bielska

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

23.01.2007

Przedmiotem kontroli jest odbiór wyposażenia nowych miejsc pracy oraz potwierdzenie przez PFRON zgodności dokumentów rozliczeniowych złożonych w PFRON ze stanem faktycznym.

Kontrola na miejscu

Protokół pokontrolny znajduje się w UG Grajewo

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stelmaszyńska

Wprowadzający: Anna Stelmaszyńska

Data wprowadzenia: 2013-09-03

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Anna Stelmaszyńska

Data publikacji: 2013-09-03