ZARZĄDZENIE NR 34 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Rafała Jankowskiego.


ZARZĄDZENIE NR 33/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 19 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Grajewo.


ZARZĄDZENIE NR 32/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w 2016 roku przydomowych oczyszczalni oraz kolektorów słonecznych


ZARZĄDZENIE NR 31/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentu niejawnego


ZARZĄDZENIE NR 30/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Grajewo


ZARZĄDZENIE NR 29/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane planowane w budżecie.


ZARZĄDZENIE NR 28/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych i postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Grajewo.


ZARZĄDZENIE NR 27/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie przeniesienia pracowników Urzędu Gminy Grajewo w ramach grupy stanowisk urzędniczych.


ZARZĄDZENIE NR 26/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego zakupu kosiarki wysięgnikowej.


ZARZĄDZENIE NR 25/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy planowane w budżecie na 2017 r. i lata następne.


ZARZĄDZENIE NR 24/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Grajewo.


ZARZĄDZENIE NR 23/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Grajewo.


ZARZĄDZENIE NR 22/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży autobusu dowożącego dzieci i młodzież do szkół.


ZARZĄDZENIE NR 21/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Grajewo.


ZARZĄDZENIE NR 20/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo.


ZARZĄDZENIE NR 19/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Grajewo.


ZARZĄDZENIE NR 18/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


ZARZĄDZENIE NR 17/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Grajewo


ZARZĄDZENIE NR 16/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Komisji Przetargowej powołanego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2016 z funduszu sołeckiego”


ZARZĄDZENIE NR 15/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Komisji Przetargowej powołanego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo”


ZARZĄDZENIE NR 14/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówieniania publicznego na zadanie "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo".


ZARZĄDZENIE NR 13/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Grajewo.


ZARZĄDZENIE NR 12/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Grajewo oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Grajewo.


ZARZĄDZENIE nr 11/2016 r. KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2016 z funduszu sołeckiego”

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Data wytworzenia: 2016-05-23

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2016-05-05

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2016-12-19

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2016-08-23