2018

ZARZĄDZENIE NR 27/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę usuwania odpadów komunalnych z terenu gminy Grajewo
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Grajewo oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Grajewo.
ZARZĄDZENIE 25/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez agregaty prądotwórcze oraz samochody użytkowane przez Gminę Grajewo.
ZARZĄDZENIE NR 24/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 21 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzenia pracowników Urzędu Gminy Grajewo
ZARZĄDZENIE 23/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia Szkoły Podstawowej w Wierzbowie
ZARZĄDZENIE 22/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia Szkoły Podstawowej w Danówku
ZARZĄDZENIE 21/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach obsługiwanych"
ZARZĄDZENIE 20/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Grajewo
ZARZĄDZENIE 19/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Grajewo
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 05 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Grajewo.
ZARZĄDZENIE NR 17/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo.
ZARZĄDZENIE 16/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa ulicy Łąkowej i ulicy Modzelówka w m. Ruda"
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy planowane w budżecie
ZARZĄDZENIE NR 14/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN0,4 kV - oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda oraz budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w m. Toczyłowo"
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 7 maja 2018 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Grajewo
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy planowane w budżecie
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w miejscowości Modzele"
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 6 kwietnia 2018 roku
w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie"Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany - Kolonie, Wojewodzin-Łękowo oraz remont drogi gminnej w m. Szymany poprzez powierzchniowe utrwalenie nawerzchni"
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 30 marca 2018 roku
w spr. określenia norm zużycia paliwa przez agregaty prądotwórcze oraz samochody użytkowane przez Gminę Grajewo
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 14 marca 2018 roku
w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2018 z funduszu sołeckiego"
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 8 marca 2018 roku
w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 142516B w miejscowości Kapice"
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Grajewo
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2018-11-13

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2018-01-25