2019

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 05 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia spisu likwidacyjnego zużytego mienia oraz inwentaryzacji składników mienia Gminy Grajewo w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia spisu likwidacyjnego zużytego mienia oraz inwentaryzacji składników mienia Gminy Grajewo w 2019 r

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego odławiania, transportu oraz utrzymywania i sprawowania opieki nad zwierzętami

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 22 listopada 2019 roku

w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Gminie Grajewo oraz nadaniu mu regulaminu

Zarządzenie nr 34/2019 KIEROWNIKA URZĘDU gMINY GRAJEWO z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 05 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi planowane w budżecie

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przeyargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Przebudowa drogi gminnej Nr 103312B Mareckie - Dybła"

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie  uchylenia zarządzenia nr 8/2019 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku.

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do spraw uzgodnienia treści zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 26 / 2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zbycie drewna opałowego

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży autobusu dowożącego dzieci i młodzież do szkół

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 01 LIPCA 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 21 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Anny Stelmaszyńskiej

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 06.06.2019 r.

w sprawie odwołania członka komisji przetagowej

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 20.05.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2019 z funduszu sołeckiego

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 17 MAJA 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 06 maja 2019 r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy planowane w budżecie

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 03 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 25 LUTEGO 2019 R.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy SPołecznej w Grajewie

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W GRAJEWIE Z DNIA 25 LUTEGO 2019 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 12/19 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 25 lutego 2019 roku

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Grajewo do obsługi zebrań wiejskich w sołectwach gminy w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie przeniesienia pracowników w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Grajewo

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy planowane w budżecie.

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Wierzbowie

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 1 lutego 2019

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Zakładzie Komunalnym

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu w Rudzie

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Danówku

Zarządzenie nr 2/2019 kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 07 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 02 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Data wytworzenia: 2019-01-01

Wprowadzający: Agnieszka Szakiel

Modyfikujący: Agnieszka Szakiel

Data modyfikacji: 2020-03-09

Opublikował: Agnieszka Szakiel

Data publikacji: 2019-02-21