ZARZĄDZENIE NR 11/2019 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie przeniesienia pracowników w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Grajewo

Załączniki do treści