2020

Zarządzenie nr 23/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy planowane w budżecie.

Zarządzenie nr 22/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia spisu likwidacyjnego zużytego mienia oraz inwentaryzacji składników mienia Gminy Grajewo w 2020 r.

Zarządzenie Nr 21/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Zastępcy Wójta.

Zarządzenie Nr 20/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Wójta Gminy.

Zarządzenie Nr 19/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Grajewo

Zarządzenie Nr 18/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Grajewo

Zarządzenie Nr 17/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Grajewo.

Zarządzenie Nr 16/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 05 czerwca 2020 r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Grajewo za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

Zarządzenie Nr 15/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 02 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Magdaleny Pliszka.

Zarządzenie Nr 14/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę planowaną w budżecie.

Zarządzenie Nr 13/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Grajewo

Zarządzenie Nr 12/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela załogi

Zarządzenie Nr 11/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie: w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez agregaty prądotwórcze oraz samochody użytkowane przez Gminę Grajewo

Zarządzenie Nr 10/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę planowaną w budżecie.

Zarządzenie Nr 9/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników mienia w jednostkach obsługiwanych w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 8/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej - Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kol.

Zarządzenie Nr 7/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej - Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki-Kurejwa, Popowo-Kurejwa.

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 05 MARCA 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza z PVC"

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 24 LUTEGO 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia spisu likwidacyjnego zużytego mienia oraz inwentaryzacji składników mienia Gminy Grajewo w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 30 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 142534B w miejscowości Brzozowo"

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 20 STYCZNIA 2020r.

w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez agregaty prądotwórcze oraz  samochody użytkowane przez Gminę Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 20 stycznia 2020 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dot. sprzedaży samochodu ciężarowego

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO Z DNIA 03 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego