Zarządzenie nr 22/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia spisu likwidacyjnego zużytego mienia oraz inwentaryzacji składników mienia Gminy Grajewo w 2020 r.