2021

Zarządzenie Nr 2/2021 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie przeniesienia pracowników w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Grajewo

Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Grajewo