Wybory Prezydenta RP 2020

Więcej informacji o wyborach na stronie wybory.gov.plPostanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.


Uchwała nr 21/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Zgłaszanie kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych

WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w przyjmowaniu przez Urząd Gminy Grajewo korespondencji od interesantów, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, co następuje:

  1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji powinno zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wybory2020@uggrajewo.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) na adres pocztowy: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo.
  2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy Grajewo zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny),

Osoby do kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przyjmowaniu zgłoszeń na członków OKW:

  • Alicja Rutkowska - tel. 660 462 478
  • Monika Danowska - tel. 506 097 614

Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo o obwodach głosowania utworzonych na terenie Gminy Grajewo.


Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowym terminie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja o sporządzeniu spisu wyborców


Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.


USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami


Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


 Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo o obwodach głosowania utworzonych na terenie Gminy Grajewo.


Informacje Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz w sprawie wyznaczenia terminów losowań


Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołań obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


 Informacja o sporządzeniu spisu wyborców


Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.