Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Grajewo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Grajewo

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Grajewo.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Grajewo

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Grajewo

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r.

o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 10 września 2018 r.

o składzie komisji, jej siedzibie i pełnionych dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta

Postanowienie Komisarza Wyborczego w łomży z dnia 8 września 2018 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie

Informaca Państwowej Komisji Wyborczej

o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach

Informacja

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja

o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja Wójta Gminy Grajewo z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo z dnia 3 września 2018 r.

o obwodach głosowania utworzonych na terenie Gminy Grajewo

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Grajewskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo z dnia 22 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Grajewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 sierpnia 2018 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie nr 5/ 2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018-2023

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Data wytworzenia: 2018-08-17

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2018-10-11

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2018-08-17