Obwieszczenie

w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji sortowania odpadów wraz z dodatkowym segmentem kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych) i zielonych oraz dostawą sprzętu i wyposażenia dodatkowego na terenie RIPOK w Koszarówce, gm. Grajewo, planowanego do realizacji w obrębie wsi Koszarówka, gmina Grajewo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Biadun

Data wytworzenia: 2018-08-06

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2018-08-06

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2018-08-06