Zagospodarowanie przestrzenne - 2020

Lista aktualności

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  2020-07-10 15:36:05

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Koszarówka, ul. Topolowa 36 planowanego do realizacji w obrębie miejscowości Koszarówka, gmina Grajewo

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-06-22 13:05:18

  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablami światłowodowymi do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym części działek nr 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 393/1, 393/2, 395, 396, 397, 399/1, 399/2, 400, 426/1, 426/2, 162, 341, 438 i działki nr 398, 427 położonym w miejscowości Popowo, gmina Grajewo, części działek nr 64, 71 położonym w miejscowości Uścianki, gmina Grajewo oraz działkę nr 3319/1 i części działek nr 3380, 3319/2 położonym na terenie miasta Grajewo

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-06-16 13:10:31

  dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablami światłowodowymi do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym części działek nr 38, 46/2, 58/1, 51, 324, 46/1 położonym w miejscowości Popowo, gmina Grajewo.

 • Obwieszczenie

  2020-05-26 15:08:25

  dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablami światłowodowymi do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną strukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym części działek położonych w miejscowości Popowo, gmina Grajewo.

 • Obwieszczenie

  2020-05-26 15:06:47

  dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablami światłowodowymi do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną strukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym części działek położonych w miejscowości Popowo oraz Uścianki, gmina Grajewo oraz na terenie miasta Grajewo.

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-05-15 14:42:09

  dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej SN-15kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego, na terenie obejmującym części działek nr 151/1, 151/2, 152 położonym w miejscowości Ruda, gmina Grajewo.

 • Obwieszczenie

  2020-05-07 13:27:33

  dotyczy inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablami światłowodowymi do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym części działek nr 38, 46/2, 58/1, 51, 324, 46/1 położonych w miejscowości Popowo, gmina Grajewo

 • Obwieszczenie

  2020-05-07 13:26:31

  dotyczy inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablami światłowodowymi do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie obejmującym części działek nr 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 393/1, 393/2, 395, 396, 397, 399/1, 399/2, 400, 426/1, 426/2, 162, 341, 438 i działki nr 398, 427 położonych w miejscowości Popowo, gmina Grajewo, części działek nr 64, 71 położonych w miejscowości Uścianki, gmina Grajewo oraz działkę nr 3319/1 i części działek nr 3380, 3319/2 położonych na terenie miasta Grajewo

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  2020-04-20 13:27:14

  dotyczy budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, na terenie położonym w miejscowości Elżbiecin, gmina Grajewo

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  2020-04-10 14:40:22

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznych kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, kablami światłowodowymi do sterowania przesyłem energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowanego do realizacji w obrębie 0035 Popowo, gmina Grajewo.