Obwieszczenie

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK3+2TL, planowanego do realizacji na terenie gminy Grajewo: w obrębie wsi Danówek – na działkach o numerach ewidencyjnych: 109 i 113, w obrębie wsi Koszarówka – na działce o numerze ewidencyjnym 71

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2015-11-06

Data modyfikacji: 2015-11-06

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2015-11-06