Historia zmian strony "2019 - Ogłoszenia i informacje - lista"

  1. Tytuł: 2019 - Ogłoszenia i informacje - lista

    Obowiązywała od 2019-09-05 11:03:31 do teraz

    Zmianę wprowadził: Michał Mikołajski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.