2017- Ogłoszenia i informacje

Zapytanie ofertowe „KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GRAJEWO W ROKU 2018”


Ogłoszenie o wykazie dotyczącym użyczenia pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie oraz sprzedaży działki w Danówku i Sojczynku


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 27 listopada 2017 r. o wydaniu postanowienia uzupełniającego orzeczenie zawarte w punkcie 8 decyzji AB-IV.747.2.1.2017.AM z dn. 27.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu Polska-Litwa


Ocena jakości wody w wodociągu w Białaszewie


Ocena jakości wody w wodociągu w Wojewodzinie


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2017 r. informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu Polska-Litwa


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2017 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu Polska-Litwa


Ogłoszenie o wykazie dotyczącym użyczenia pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie


Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego dla Gminy Grajewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej


Wykaz dotyczący najmu pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Sojczynie Borowym, stanowiącego własność Gminy Grajewo, przeznaczonego do najmu na okres 35 miesięcy dla dotychczasowego najemcy


OBWIESZCZENIE dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 maja 2017 r. o wydaniu postanowienia wstrzymującego natychmiastowe wykonanie decyzji Starosty Grajewskiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 103314B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo.


OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odmuleniu dna rzeki Binduga


Informacja o udzielonej dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo


Ocena jakości wody w wodociągu w Białaszewie


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości nr 154 położonej w m. Łosewo


Ogloszenie o sprzedaży nieruchomości nr 151 położonej w m. Łosewo


Ogłaszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie


Ogłenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rudzie


Obwieszczenie Starosty Grajewskiego  o wydaniu decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 103314B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo


Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej


Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony nieruchomości Nr 98 na terenie wsi Łosewo


Ogłoszenie: wykaz dotyczący sprzedaży w formie bezprzetargowej działki Nr 89 o powierzchni 0,0100 ha położonej na terenie wsi Pieniążki


Wójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości wykazy sprzedaży działek numer 151 oraz 154 w Łosewie


Ocena jakości wody w wodociągu w Białaszewie i Wojewodzinie


WÓJT GMINY GRAJEWO podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 w dniach 18-01-2017 do 08-02-2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykazy...


 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2017-01-18

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2017-01-18