Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" - sieć rozdzielcza z PVC

Flaga Europejska Logo PROW

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą:
Rozbudowa wodociągu „WOJEWODZIN” – sieć rozdzielcza z PVC.

mająca na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Grajewo, umożliwiająca podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wsparcie rozwoju gospodarczego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:  zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę - 1,553 km.

 

Zakończyła się realizacja w/w operacji na gruntach wsi Wierzbowo i Toczyłowo. Przewidywany wynik operacji został osiągnięty. Wartość robót wyniosła 143 066,02 zł.  Pomoc otrzymana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniosła 103 154,00 zł kosztów kwalifikowalnych operacji.