Instrukcja korzystania z Biuletynu

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na administracje publiczną obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
       Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz.619) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl
       Informacja publiczna dotycząca Urzędu Gminy Grajewo została podzielona na poszczególne kategorie. Każda z kategorii została uszczegółowiona, kolejne poziomy menu pokazują się po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.
        Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
         Każda informacja, która jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie  daty oraz osoby, które są odpowiedzialne za:

  • wytworzenie informacji
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP
  • zaakceptowanie treści informacji
  • ostatnią zmianę treści informacji
 
Na stronie znajdują się przyciski ekranowe umożliwiające bezpośredni dostęp do strony głównej BIP pod adresem: www.bip.gov.pl

Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Odolecka

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Data wprowadzenia: 2013-06-04

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2015-06-19

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2013-06-04