Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej 25.09.2019 r.