Wykaz telefonów pracowników Urzędu Gminy Grajewo po dniu 22.11.2016 r.

L.p.

Nazwa stanowiska pracy

Nr pokoju

Numer telefonu

 1.  

Wójt Gminy Grajewo (łączenie przez sekretariat)

21

86 272 30 00

 1.  

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy Grajewo (łączenie przez sekretariat)

20

86 272 30 00

Referat Ogólnoorganizacyjny

 1.  

Kierownik Referatu

2

86 272 01 44

 1.  

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

19

86 272 30 00

 1.  

Stanowisko ds. kadr, szkoleń i archiwum

4

86 273 01 42

 1.  

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

4

86 273 01 42

 1.  

Stanowisko ds. obsługi Rady i Wójta

2

86 273 01 44

 1.  

Stanowisko ds. oświaty, sportu i obronności

5

86 273 01 40

 1.  

Stanowisko ds. transportu i zamówień publicznych

5

86 273 01 40

 1.  

Stanowisko ds. informatycznych

4

86 273 01 54

Referat Rozwoju Społeczno-Kulturalnego

 1.  

Kierownik Referatu

16

86 273 01 52

Referat Finansowy

 1.  

Skarbnik Gminy Grajewo

13

86 273 01 51

 1.  

Zastępca  Skarbnika Gminy Grajewo

12

86 273 01 50

 1.  

Stanowisko ds. wymiaru podatku rolnego i opłat lokalnych

18

86 273 01 56

 1.  

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

18

86 273 01 56

 1.  

Stanowisko ds. obsługi kasowej

18

86 273 01 66

 1.  

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

12

86 273 01 50

Referat Księgowości Oświatowej

 1.  

Główny Księgowy

15

86 273 01 53

 1.  

Stanowisko ds. księgowości oświatowej

15

86 273 01 53

Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  

 1.  

Kierownik Referatu

10

86 273 01 48

 1.  

Zastępca Kierownika

17

86 273 01 55

 1.  

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

3

86 273 01 41

 1.  

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

3

86 273 01 41

Referat Inwestycji

 1.  

Kierownik Referatu

11

86 273 01 49

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-11-23

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Data wprowadzenia: 2015-06-22

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2019-03-27

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2015-06-22