Informacja o zakończeniu konsultacji

Dotyczy: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok


Zarządzenie Nr 133/15

z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Odolecka

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Data wprowadzenia: 2015-09-21

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2015-10-12

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2015-09-21