Wykaz sołtysów wsi Gminy Grajewo
według stanu na dzień 10 grudnia 2019 roku

 L.P.

 NAZWISKO I IMIĘ

 ADRES ZAMIESZKANIA

1.

 Borawska Maria Jolanta

 Białaszewo

2.

 Duda Monika

 Białaszewo-Kolonia

3.

 Łajewski Wojciech

 Białogrądy

4.

 Ajdyn Maria Grażyna

 Boczki - Świdrowo

5.

 Danowska Krystyna

 Brzozowo

6.

 Dardzińska Ewa

 Brzozowa Wólka

7.

 Orłowska Anna

 Chojnówek

8.

 Szumska Elżbieta

 Ciemnoszyje

9.

 Skrodzki Tadeusz

 Cyprki

10.

 Sawicka Czesława Danuta

 Danówek

11.

 Sieniła Kazimierz

 Dybła

12.

 Małachowska Bernarda            

 Flesze

13.

 Żbikowski Radosław

 Gackie

14.

 Danowski Andrzej

 Godlewo

15.

 Koniecko Marcin

 Grozimy

16.

 Turowska Dorota

 Kacprowo

17.

 Jębrzycka Ewa

 Kapice

18.

 Wróblewski Edward

 Konopki

19.

 Perkowski Wiesław

 Konopki - Kolonie

20.

 Perkowska Halina

 Koszarówka

21.

 Dobkowski Antoni

 Koty-Rybno

22.

 Makowski Szymon

 Kurejewka

23.

 Sokołowska Magdalena

 Kurejwa

24.

 Blaszko Marian

 Kurki

25.

 Danowska Renata

 Lipińskie

26.

 Piekarski Leszek

 Łamane Grądy

27.

 Żbikowska Agnieszka

 Łękowo

28.

 Iwanczewski Andrzej

 Łojki

29.

 Piłkowska Anna Alicja

 Łosewo

30.

 Łepkowski Artur

 Mareckie

31.

 Kiełczewski Mariusz

 Mierucie

32.

 Klimaszewski Marek

 Modzele

33.

 Lebiedziński Krzysztof

 Okół

34.

 Danowska Ewa

 Pieniążki

35.

 Kondratowicz Jadwiga

 Popowo

36.

 Szumowski Zygmunt

 Przechody

37.

 Łapiński Jacek

 Ruda

38.

 --------------------------------

 Sienickie

39.

 Wójcicki Wacław

 Sikora

40.

 Maciorowska   Małgorzata

 Sojczynek

41.

 Maciorowski Robert

 Sojczyn Borowy

42.

 Kisielewska Elżbieta

 Sojczyn Grądowy

43.

 Zwolińska  Beata

 Szymany

44.

 Waszkiewicz  Małgorzata

 Szymany - Kolonie

45.

 Karwowski Waldemar

 Toczyłowo

46.

 Antoniak Agnieszka

 Uścianki

47.

 Żabińska Aneta

 Wierzbowo

48.

 Jankowska Anna

 Wojewodzin

49.

 Grzymkowski Zdzisław

 Zaborowo, 19-222 Wąsosz

 

Wykaz sołtysów wsi Gminy Grajewo
według stanu na dzień 25 marca 2019 roku

 L.P.

 NAZWISKO I IMIĘ

 ADRES ZAMIESZKANIA

1.

 Borawska Maria Jolanta

 Białaszewo

2.

 Duda Monika

 Białaszewo-Kolonia

3.

 Łajewski Wojciech

 Białogrądy

4.

 Ajdyn Maria Grażyna

 Boczki - Świdrowo

5.

 Danowska Krystyna

 Brzozowo

6.

 Dardzińska Ewa

 Brzozowa Wólka

7.

 Orłowska Anna

 Chojnówek

8.

 Szumska Elżbieta

 Ciemnoszyje

9.

 Skrodzki Tadeusz

 Cyprki

10.

 Sawicka Czesława Danuta

 Danówek

11.

 Sieniła Kazimierz

 Dybła

12.

 Małachowska Bernarda            

 Flesze

13.

 Żbikowski Radosław

 Gackie

14.

 Danowski Andrzej

 Godlewo

15.

 Koniecko Marcin

 Grozimy

16.

 Turowska Dorota

 Kacprowo

17.

 Jębrzycka Ewa

 Kapice

18.

 Wróblewski Edward

 Konopki

19.

 Perkowski Wiesław

 Konopki - Kolonie

20.

 Perkowska Halina

 Koszarówka

21.

 Dobkowski Antoni

 Koty-Rybno

22.

 Makowski Szymon

 Kurejewka

23.

 Sokołowska Magdalena

 Kurejwa

24.

 Blaszko Marian

 Kurki

25.

 Danowska Renata

 Lipińskie

26.

 Piekarski Leszek

 Łamane Grądy

27.

 Żbikowska Agnieszka

 Łękowo

28.

 Iwanczewski Andrzej

 Łojki

29.

 Piłkowska Anna Alicja

 Łosewo

30.

 Łepkowski Artur

 Mareckie

31.

 Kiełczewski Mariusz

 Mierucie

32.

 Klimaszewski Marek

 Modzele

33.

 Lebiedziński Krzysztof

 Okół

34.

 Danowska Ewa

 Pieniążki

35.

 Kondratowicz Jadwiga

 Popowo

36.

 Szumowski Zygmunt

 Przechody

37.

 Nadborska Mirosława

 Ruda

38.

 --------------------------------

 Sienickie

39.

 Wójcicki Wacław

 Sikora

40.

 Maciorowska   Małgorzata

 Sojczynek

41.

 Maciorowski Robert

 Sojczyn Borowy

42.

 Kisielewska Elżbieta

 Sojczyn Grądowy

43.

 Zwolińska  Beata

 Szymany

44.

 Waszkiewicz  Małgorzata

 Szymany - Kolonie

45.

 Karwowski Waldemar

 Toczyłowo

46.

 Antoniak Agnieszka

 Uścianki

47.

 Żabińska Aneta

 Wierzbowo

48.

 Jankowska Anna

 Wojewodzin

49.

 Grzymkowski Zdzisław

 Zaborowo, 19-222 Wąsosz

 

 

Wykaz sołtysów wsi Gminy Grajewo według stanu na dzień 10 marca 2017 roku
 L.P.  NAZWISKO I IMIĘ ADRES ZAMIESZKANIA
1.  Borawska Maria Jolanta  Białaszewo, ul. M. Kopernika                             
2.  Górniak Edward   Białaszewo-Kolonia  
3.  Łajewski Wojciech   Białogrądy
4.  Ajdyn Jan   Boczki - Świdrowo  
5.  Danowska Krystyna   Brzozowa  
6.  Zieliński Ryszard    Brzozowa Wólka  
7.  Przyborowski Grzegorz   Chojnówek   
8.  Szumska Elżbieta    Ciemnoszyje  
9.  Skrodzki Tadeusz   Cyprki  
10.  Sawicka Czesława Danuta   Danówek  
11.  Malinowski Witold   Dybła  
12.  Małachowska Bernarda                Flesze  
13.  Żbikowski Radosław   Gackie   
14.   Danowski Andrzej   Godlewo  
15.  Koniecko Marcin    Grozimy  
16.   Nikonowicz Agnieszka   Kacprowo  
17.   Jębrzycka Ewa   Kapice  
18.   Wróblewski Edward   Konopki  
19.  Perkowski Wiesław   Konopki - Kolonie 
20.  Gostomski Eugeniusz       Koszarówka  
21.   Dobkowski Antoni       Koty-Rybno  
22.  Makowski Szymon       Kurejewka  
23.  Malinowski   Przemysław       Kurejwa  
24.   Jeziorkowski Wiesław       Kurki  
25.  Danowska Renata       Lipińskie  
26.  Piekarski Leszek       Łamane Grądy  
27.   Żbikowska Agnieszka       Łękowo 
28.  Iwanczewski Andrzej       Łojki  
29.  Chrzanowska Barbara       Łosewo  
30.   Łepkowski Andrzej       Mareckie  
31.   ----------------------------------       Mierucie
32.   Klimaszewski Marek       Modzele  
33.  Surawska Krystyna        Okół  
34.  Danowska Ewa       Pieniążki  
35.  Lubińska Krystyna       Popowo 
36.  Szumowski Zygmunt       Przechody  
37.  Nadborska Mirosława       Ruda, ul. Szkolna  
38.  ----------------------------------------------       Sienickie  
39.   Wójcicki Wacław       Sikora  
40.   Maciorowska   Małgorzata       Sojczynek  
41.       Maciorowski Robert       Sojczyn Borowy  
42.  Kisielewska Elżbieta       Sojczyn Grądowy  
43.  Zwolińska  Beata      Szymany  
44.  Waszkiewicz  Małgorzata     Szymany – Kolonie  
45.  Gardynecka Marianna      Toczyłowo  
46.  Antoniak Agnieszka      Uścianki  
47.  Żabińska Aneta      Wierzbowo  
48.   Jankowska Anna      Wojewodzin 
49.   Grzymkowski Zdzisław      Zaborowo  

 

 

Wykaz sołtysów wsi Gminy Grajewo według stanu na dzień 01 stycznia 2018 roku

 

 L.P.

 NAZWISKO I IMIĘ

ADRES

ZAMIESZKANIA

   1.

 Borawska Maria Jolanta

 Białaszewo, ul. M. Kopernika  

2.

 Górniak Edward

  Białaszewo-Kolonia

3.

 Łajewski Wojciech

  Białogrądy

4.

 Ajdyn Jan

  Boczki - Świdrowo

5.

 Danowska Krystyna

  Brzozowo

6.

 Zieliński Ryszard

  Brzozowa Wólka

7.

 Przyborowski Grzegorz

  Chojnówek 

8.

 Szumska Elżbieta

  Ciemnoszyje

9.

 Skrodzki Tadeusz

  Cyprki

10.

 Sawicka Czesława Danuta

  Danówek

11.

 Malinowski Witold

  Dybła

12.

 Małachowska Bernarda            

  Flesze

13.

 Żbikowski Radosław

  Gackie 

14.

 Danowski Andrzej

  Godlewo

15.

 Koniecko Marcin

  Grozimy

16.

 Nikonowicz Agnieszka

  Kacprowo

17.

 Jębrzycka Ewa

  Kapice

18.

 Wróblewski Edward

  Konopki

19.

 Perkowski Wiesław

  Konopki - Kolonie

20.

 Gostomski Eugeniusz

      Koszarówka, ul. Długa

21.

 Dobkowski Antoni

      Koty-Rybno

22.

 Makowski Szymon

      Kurejewka

23.

 Malinowski   Przemysław

      Kurejwa

24.

 Jeziorkowski Wiesław

      Kurki

25.

 Danowska Renata

      Lipińskie

26.

 Piekarski Leszek

      Łamane Grądy

27.

 Żbikowska Agnieszka

      Łękowo

28.

 Iwanczewski Andrzej

      Łojki

29.

 Chrzanowska Barbara

      Łosewo

30.

 Łepkowski Andrzej

      Mareckie

31.

 ----------------------------------

      Mierucie

32.

 Klimaszewski Marek

      Modzele

33.

 Surawska Krystyna

      Okół

34.

 Danowska Ewa

      Pieniążki

35.

 Lubińska Krystyna

      Popowo

36.

 Szumowski Zygmunt

      Przechody

37.

 Nadborska Mirosława

      Ruda, ul. Szkolna

38.

 ----------------------------------------------

      Sienickie

39.

 Wójcicki Wacław

      Sikora

40.

 Maciorowska   Małgorzata

      Sojczynek

41.     

Maciorowski Robert

      Sojczyn Borowy

42.

 Kisielewska Elżbieta

      Sojczyn Grądowy

43.

 Zwolińska  Beata

     Szymany

44.

 Waszkiewicz  Małgorzata

    Szymany – Kolonie

45.

 Gardynecka Marianna

     Toczyłowo

46.

 Antoniak Agnieszka

     Uścianki

47.

 Żabińska Aneta

     Wierzbowo

48.

 Jankowska Anna

     Wojewodzin

49.

 Grzymkowski Zdzisław

     Zaborowo, 19-222 Wąsosz

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Data wprowadzenia: 2013-10-07

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2019-12-10

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2013-10-07