Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 142534B w m. Brzozowo