Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Boczki-Świdrowo