PROCEDURA SP-1

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Grajewo
ul. Komunalna 6
19 – 200 Grajewo

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Przedsiębiorca przesyłowy

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek – piątek 7:00—15:00

Opłaty:

Do zapłaty pozostaje kwota wynikająca z przyjętej w operacie szacunkowym wartości służebności przesyłu, koszt sporządzenia operatu szacunkowego, koszt umowy notarialnej oraz wpisu w księdze wieczystej.
Opłata z tytułu ustanowienia służebności płatna przelewem na konto Gminy Grajewo
BS Szczuczyn o/Grajewo  21 8768 1013 1310 3105 2000 0010

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Ustanowienie służebności przesyłu następuje w formie aktu notarialnego.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Art. 305 ze znaczkiem 1, 2 i 3 Kodeksu Cywilnego
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu ze wskazaną powierzchnią gruntu (długość x szerokość), która zostanie (została) zajęta przez urządzenia przesyłowe oraz wskazanie przedmiotu służebności poprzez zaznaczenie na mapie zasadniczej w skali 1:1000 granic wykonywania tego prawa
  • 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:1000

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Mikołajski

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2018-10-03

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2018-10-03