Wydanie warunków technicznych dotyczących wykonania przyłącza wodociągowego