Decyzje Środowiskowe - 2020

Lista aktualności

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  2020-02-27 11:14:31

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla istniejącej inwestycji polegającej na powierzchniowej eksploatacji kopaliny, położonej na działce o nr 43 i fragmencie przylegającej działki nr 42 w miejscowości Popowo, gmina Grajewo.

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  2020-02-21 07:25:15

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo na terenie gminy Grajewo.

 • Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego

  2020-02-14 11:35:45

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych, obiekt Elektrownia Fotowoltaiczna Białaszewo o mocy przyłączeniowej do 1 MW w miejscowości Białaszewo, gmina Grajewo, realizowanego na działce geod. nr 115/2 obręb ewidencyjny Białaszewo.

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  2020-01-28 13:51:23

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych, obiekt Elektrownia Fotowoltaiczna Białaszewo o mocy przyłączeniowej do 1 MW w miejscowości Białaszewo, gmina Grajewo.

 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

  2020-01-28 09:20:36

  stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 6,99 ha wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Przechody, gm. Grajewo.

 • Obwieszczenie SKO w Łomży

  2020-01-24 09:30:34

  o rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Grajewo z dnia 12 grudnia 2019 r.