Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Grajewo udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz PDWD stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

 

Dane sprzed 2012 roku:

Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne
 
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach...
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Mikołajski

Data wytworzenia: 2018-09-13

Wprowadzający: Michał Mikołajski

Data wprowadzenia: 2013-11-04

Modyfikujący: Michał Mikołajski

Data modyfikacji: 2018-09-13

Opublikował: Michał Mikołajski

Data publikacji: 2013-11-04