Zarządzenie Nr 114/19 z dnia 2019-09-02

w sprawie w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
Numer 114/19
Data wydania 2019-09-02

Załączniki do treści