Zarządzenie Nr 139/19 z dnia 2019-11-28

w sprawie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających - wyboru sołtysa w sołectwie Ruda.
Numer 139/19
Data wydania 2019-11-28