Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Grajewo mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, składając osobiście lub przesyłając do Urzędu wniosek o zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego (wzór wniosku w załączeniu) na:

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona ma  także prawo do skorzystania, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie, z pomocy tzw. osoby przybranej. Osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Grajewo

Data wytworzenia: 2014-12-18

Wprowadzający: Agnieszka Szakiel

Data wprowadzenia: 2014-12-18

Modyfikujący: Agnieszka Szakiel

Data modyfikacji: 2021-02-18

Opublikował: Agnieszka Szakiel

Data publikacji: 2014-12-18