Informacja o zakończeniu konsultacji

dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.


Zarządzenie NR 127/19

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Protokół

z przebiegu i dokonania analizy złożonych ankiet konsultacyjnych z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw gminy


Uchwała Nr 25/III/18

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw gminy


Informacja o zakończeniu konsultacji

dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.


Zarządzenie NR 90/18

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Grajewo


Konsultacje społeczne - Popowo - Raport


Konsultacje Spoleczne - Popowo

Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach


Ogłoszenie

dot. konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Brzozowa w sprawie zmiany nazwy miejscowości Brzozowa na Brzozowo

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-11-09

Wprowadzający: Anna Stelmaszyńska

Modyfikujący: Anna Stelmaszyńska

Data modyfikacji: 2019-11-15

Opublikował: Anna Stelmaszyńska

Data publikacji: 2016-11-09