Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Autor: Dorota Karpiuk
UCHWAŁA NR 129/XXIV/08 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje: § 1.1. Określa się następujące...
 

Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

Autor: Ryszard Stefanowicz
 

Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywozu nieczystości ciekłych przez GZK w Wierzbowie

Autor: Ryszard Stefanowicz
 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy

Autor: Ryszard Stefanowicz
 

Uchwała w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2009 r.

Autor: Grażyna Kuczyńska
Uchwała nr 128/XXIV/08  Rady gminy grajewo  z dnia  12 listopada 2008 roku  w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na  2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 17, poz....

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Kaczyńska

Wprowadzający: Iwona Kaczyńska

Data wprowadzenia: 2013-11-04

Modyfikujący: Iwona Kaczyńska

Data modyfikacji: 2013-11-04

Opublikował: Iwona Kaczyńska

Data publikacji: 2013-11-04