Informacja o zakończeniu konsultacji

Dotyczy: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 73/16

z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stelmaszyńska

Data wytworzenia: 2016-11-30

Wprowadzający: Anna Stelmaszyńska

Modyfikujący: Anna Stelmaszyńska

Data modyfikacji: 2016-12-15

Opublikował: Anna Stelmaszyńska

Data publikacji: 2016-11-30