Informacja o zakończeniu konsultacji

Dotyczy: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Odolecka

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Danuta Odolecka

Modyfikujący: Danuta Odolecka

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Danuta Odolecka

Data publikacji: 2017-10-31