ZARZĄDZENIE NR 10/2016 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO

z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo.

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo nadanego zarządzeniem Nr 20/2014 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 27 czerwca 2014 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych  Urzędu Gminy Grajewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Grajewo 

(-)Stanisław Szleter

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 10/2016 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 5 maja 2016 r.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY GRAJEWO

 

Nazwa stanowiska pracy, komórki organizacyjnej

Ilość stanowisk

Ilość etatów

1.

Wójt Gminy

1

1

2.

Zastępca Wójta Gminy

1

1/8

 

REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY

 

 

 

Stanowiska urzędnicze

8

7, 7/8

1.

Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu

1

7/8

2.

Inspektor ds. kadr, szkoleń i archiwum

1

1

3.

Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich

1

1

4.

Inspektor ds. obsługi Rady i Wójta

1

1

5.

Inspektor ds. oświaty, obronności i obrony cywilnej

1

1

6.

Inspektor ds. transportu i zamówień publicznych

1

1

7.

Inspektor ds. projektów unijnych

1

1

8.

Informatyk

1

1

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

23

16

1.

Kierowca autobusu 

5

5

2.

Pomoc administracyjna

6

4

3.

Sprzątaczka

1

1

4.

Konserwator

6

2

5.

Opiekun dzieci i młodzieży

4

3

6.

Sekretarka

1

1

 

REFERAT FINANSOWY

 

 

 

Stanowiska urzędnicze

7

7

1.

Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu

1

1

2.

Zastępca Skarbnika Gminy

1

1

3.

Inspektor ds. wymiaru podatków

1

1

Inspektor ds. księgowości podatkowej 

1

1

5.

Inspektor ds. opłat lokalnych

1

1

                2

6.

Inspektor ds. obsługi kasowej

1

1

7.

Inspektor ds. księgowości budżetowej

1

1

REFERAT KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ

 

Stanowiska urzędnicze

2

2

1.

Główny Księgowy Kierownik Referatu

1

1

2.

Podinspektor ds. księgowości oświatowej

1

1

REFERAT ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZ EGO

 

Stanowiska urzędnicze

5

5

1.

Kierownik Referatu

1

1

2.

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym

1

1

3.

Główny specjalista ds. inwestycji komunalnych

1

1

4.

Inspektor ds. planowania przestrzennego

1

1

5.

Inspektor ds. gospodarki odpadami

1

1

Stanowiska pomocnicze i obsługi

3

3

1.

Konserwator

3

3

KOMENDA STRAŻY GMINNEJ

 

Stanowiska urzędnicze

2

2

1.

Komendant

1

1

2.

Strażnik

1

1

 URZĘDNICZE SAMODZIELNE STANOWISKA PRA CY

 

Radca prawny

1

0,5

Stanowiska urzędnicze razem

27

25,5

Stanowiska pomocnicze i obsługi razem

26

 19,0

Ogółem stanowiska i etaty w Urzędzie

53

44,5

 

Wójt Gminy Grajewo

(-)Stanisław Szleter

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Data wytworzenia: 2016-10-21

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-10-21

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-10-21