2017

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przugotowawczą dla Pani Danuty Odoleckiej.

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 42/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznegoi na dostawy planowane w budżecie.

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Ogólnoorganizacyjnym Urzędu Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Społeczno-Kulturalnego Urzędu Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy planowane w budżecie.

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z  dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do spraw uzgodnienia treści zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla którch organem prowadzącym jest gmina Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z  dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Rudzie.

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z  dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez zagregaty prądotwórcze oraz samochody użytkowane przez Gminę Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Szymany - Wykowo"

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia Szkoły Podstawowej  w Danówku w 2017 roku.

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia Szkoły Podstawowej  w Rudzie w 2017 roku.

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia Szkoły Podstawowej  w Wierzbowie w 2017 roku.

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia Szkoły Podstawowej Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie w 2017 roku.

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mienia Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku w 2017 roku.

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji w spr. przeprowadzenia i dokumentowania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych.

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych.

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 26.06.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie".

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 06.06.2017 r.

w sprawie odwołania członka Komisji Przetargowej powołanego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w miejscowości Koszarówka".

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 05.06.2017 r.

w sprawie odwołania członka Komisji Przetargowej powołanego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2017 z funduszu sołeckiego".

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 29.05.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w miejscowości Koszarówka".

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 25.05.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wierzbowo o długości 1 030,00 m".

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 18.05.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2017 z funduszu sołeckiego".

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 18.05.2017 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 25.04.2017r.

w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 12.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w miejscowości Koszarówka".

ZARZĄDZENIE NR 14/2017  KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 11.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Nr rej. BGR 2C35.

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 10.04.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane zaplanowane w budżecie.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 7.04.2017 r.

w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez agregaty prądotwórcze oraz samochody użytkowane przez Gminę Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zakupu zamiatarki ciągnikowej.

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 4.04.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 04.04.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 30.03.2017 r.

w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez samochody pożarnicze użytkowane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grajewo.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 20.03.2017 r.

w sprawie odwołania członka Komisji Przetargowej w osobie P. Ryszarda Stefanowicza, powołanego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w miejscowości Koszarówka".

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 13.03.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa drogi rowerowej przy DK 65 w miejscowości Koszarówka".

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 07.03.2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Wiolety Lenkiewicz

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 20.02.2017 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane planowane w budżecie.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 13.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 103349B w miejscowości Koszarówka".

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 KIEROWNIKA URZĘDU GMINY GRAJEWO z dnia 01.02.2017 r.

w sprawie spisu likwidacyjnego zużytego mienia oraz przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Data wytworzenia: 2017-02-15

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2017-11-30

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2017-02-15