Zarządzenie nr 23/2020 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy planowane w budżecie.