Protokół z wyborów do Rady Gminy Grajewo

sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Grajewie


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Grajewo

sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Grajewie


Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości składów osobowych obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Grajewo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Grajewo

Uchwała Nr 1/5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 2/5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie nadania numerów listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Grajewo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 21 października 2014 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Grajewo


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 17 października 2014 r.

o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Grajewie z dnia 30 września 2014 r.

o składzie i siedzibie komisji oraz pełnionych dyżurach


Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo z dnia 29 września 2014 r.

o obwodach głosowania utworzonych na terenie Gminy Grajewo


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2014 r.

o składzie komisji, jej siedzibie i pełnionych dyżurach


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych


Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych.


Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 04 września 2014 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Grajewskiego


Informacja o miejscach na plakaty wyborcze


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.


Obwieszczenie Wójta Gminy Grajewo z dnia 04 września 2014 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Grajewo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 sierpnia 2014 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.


Obwieszczenie 3/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomosci zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad gmin w województwie podlaskim.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Lenkiewicz

Wprowadzający: Wioleta Lenkiewicz

Data wprowadzenia: 2014-08-27

Modyfikujący: Wioleta Lenkiewicz

Data modyfikacji: 2014-12-02

Opublikował: Wioleta Lenkiewicz

Data publikacji: 2014-08-27