Grajewo, dnia 15 lutego 2016 r.

Wójt Gminy Grajewo

ul. Komunalna 6

19-200 Grajewo

 

O.502.17.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

 

 Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Grajewo zawiadamia wyborców, że został sporządzony spis wyborców gminy Grajewo dla potrzeb przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

 Spis będzie udostępniany do wglądu dla wyborców od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia  26 lutego 2016 r. w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo w godzinach pracy Urzędu na pisemny wniosek wyborcy.

 Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

 

                                                                                                                                               Wójt Gminy Grajewo

                                                                                                                                                  (-)Stanisław Szleter

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2016-02-16

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-02-16

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2016-02-16