OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 stycznia 2016 r.

o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej

w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

 

Na podstawie art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że:

  1. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 obejmującym obszar powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, w dniu 6 marca 2016 r. zostaną przeprowadzone     wybory      uzupełniające     do      Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

  1. siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej – Białystok, ul. Mickiewicza 3.

 

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

 


[1] ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

 

Załączniki do treści

  • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ (PDF, 72,22 KB)

    z dnia 11 stycznia 2016 r. o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Jankowski

Wprowadzający: Rafał Jankowski

Data wprowadzenia: 2016-01-13

Modyfikujący: Rafał Jankowski

Data modyfikacji: 2016-01-13

Opublikował: Rafał Jankowski

Data publikacji: 2016-01-13